Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

0978 4a08
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viabagatela bagatela
6143 b3b9 500
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink viacotarsky cotarsky
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viacotarsky cotarsky
3413 88c7
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamyszkaminnie myszkaminnie
2572 0e50 500
Reposted fromtheandrewhurley theandrewhurley viacotarsky cotarsky
6185 d7fa 500
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues viashakeme shakeme
5448 e52f 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viapanimruk panimruk
Pamiętam. Gdy byłem dzieckiem, miałem wiele książek. Ale jedną z tych, które na zawsze utkwiły w mojej głowie, było ogromne, pięknie ilustrowane, stare wydanie "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Angielskojęzyczne. Na ciężkim, pachnącym starością i tytoniem papierze. Ilustrcje, jakby z widocznymi pociągnięciami pędzla.
I z nich wszystkich najbrdziej pamiętam tę, która przyprawiała mnie o dreszcze. Lęk i ekstaza w jednym. Pół martwy, pół śniący lew na polu czerwonych maków. Lew jest zimny, jest martwy. A jednocześnie spokojny. Czy już wtedy łączyłem śmierć ze spokojem?
Nie chcę umierać. Ale chciałbym położyć się na polu kwitnących maków. Jaskrawa barwa, gorzki zapach, dosadność odurzenia. Zasnąć. Obudzić się o zmierzchu, gdy czerwień staje się czernią. 

W moim kraju na polach kwitnie tylko fioletowy łubin. Czy znajdę w tym roku maki?
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty

April 04 2020

9055 853d 500
Reposted fromerial erial viacotarsky cotarsky
Reposted fromshakeme shakeme

April 01 2020

1907 cd6f
Reposted fromkarahippie karahippie viabagatela bagatela
Reposted fromshakeme shakeme

March 31 2020

Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
9252 46b4 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
9920 0692
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie

March 30 2020

0094 c13d 500
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
Reposted fromtheoffice theoffice viacotarsky cotarsky

eredion:

“Find meaning. Distinguish melancholy from sadness. Go out for a walk. It doesn’t have to be a romantic walk in the park, spring at its most spectacular moment, flowers and smells and outstanding poetical imagery smoothly transferring you into another world. It doesn’t have to be a walk during which you’ll have multiple life epiphanies and discover meanings no other brain ever managed to encounter. Do not be afraid of spending quality time by yourself. Find meaning or don’t find meaning but ‘steal’ some time and give it freely and exclusively to your own self. Opt for privacy and solitude. That doesn’t make you antisocial or cause you to reject the rest of the world. But you need to breathe. And you need to be.”

Albert Camus, Notebooks 1951-1959 (via mesogeios)

March 26 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...