Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2020

6197 c689 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabagatela bagatela
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viacotarsky cotarsky
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

March 14 2020

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky

March 13 2020

0476 eb8e 500
Le Petit Soldat (1963)
Reposted frompanimruk panimruk viatwice twice
Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita viacotarsky cotarsky

March 12 2020

8955 f373 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viabagatela bagatela

March 09 2020

8037 d22e 500
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viacotarsky cotarsky

March 08 2020

6179 b28c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanimruk panimruk
6427 bd93 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
Reposted fromshakeme shakeme

March 07 2020

7226 186a 500
Wynona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts
Reposted frombewitchediris bewitchediris viacotarsky cotarsky
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacotarsky cotarsky

March 06 2020

po naszym rozstaniu umyłam sobie głowę. kupiłam lakierki i trzy nowe kiecki. przez tydzień codziennie tańczyłam z innym chłopakiem i oglądałam głupie filmy. całymi godzinami łaziłam po parku i śmiałam się, gadałam do siebie. podskakiwałam, kiedy nikt nie widział. byłam wolna! kupowałam sobie lizaki i kolorowe pierniki, wpadałam do ludzi wesoła jak skowronek, jeździłam taksówkami, obcięłam włosy.
a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią.
— Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromcollarbones collarbones viacotarsky cotarsky

March 04 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

March 01 2020

Reposted fromshakeme shakeme

February 28 2020

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...