Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Już się o grze­chy noce pro­szą,
Już z wio­sny znów jak z bólu krzy­czę,
Nie­ubła­ga­ną mnie roz­ko­szą
Za­kuj w ra­mio­na ra­tow­ni­cze!
A je­śli za­cznę się na nowo
Wy­ry­wać zbun­to­wa­nym cia­łem,
Po­wiedz mi wresz­cie pierw­sze sło­wo,
Któ­re­go ni­g­dy nie sły­sza­łem.
Bo znów po­gań­ski sa­mum wie­je
W pę­dach, za­wro­tach, bu­rzach, bla­skach!
Pa­mię­taj: kie­dy znów zdzi­cze­ję,
Od­rzyj mnie z wi­chrów i ugła­skaj!
— Julian Tuwim
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...