Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie

July 06 2019

3296 2cb9 500
Reposted fromhare hare viakatastrofo katastrofo

July 03 2019

A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viakatastrofo katastrofo
4833 aa58 500
Reposted frompapaj papaj viakatastrofo katastrofo

July 02 2019

Reposted fromshakeme shakeme
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viamyszkaminnie myszkaminnie

June 17 2019

3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viaesste esste
6200 094d 500
Reposted fromtwice twice viaesste esste
4870 2529 500
i pojawia się mimowolny uśmiech na twojej twarzy, słyszysz szum i widzisz urok przemierzanej drogi

June 09 2019

9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
2215 b82a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viastrangeee strangeee
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyszkaminnie myszkaminnie
1672 db03

László Moholy-Nagy - 7 A. M. New Year’s Morning, circa 1930

Reposted fromacarro acarro viakatastrofo katastrofo

June 07 2019

0394 4e23
Reposted fromniewychowana niewychowana viastrangeee strangeee
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie

May 30 2019

9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl