Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viaetta etta
2091 aa1b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianoelya noelya

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viaPinkpills Pinkpills

November 19 2017

7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viafrytkatosia frytkatosia
9945 dd10
Reposted fromkrzysk krzysk vialeksandra leksandra
1697 ff95
Reposted fromsarazation sarazation vialeksandra leksandra

November 16 2017

1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viaunmadebeds unmadebeds
4301 bea9 500
Reposted from0 0 viapsychoviolet psychoviolet
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaszydera szydera

November 15 2017

będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaunmadebeds unmadebeds
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafrytkatosia frytkatosia

November 12 2017

I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory

November 06 2017

9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl