Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

8206 a4d1 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaszydera szydera
4524 22f0 500
Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1963)
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera

September 27 2017

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname vialeksandra leksandra
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi vialeksandra leksandra
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
6321 1488 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaszydera szydera

September 26 2017

Reposted fromshakeme shakeme

September 25 2017

6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish viashakeme shakeme
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

4698 7461 500
Reposted fromdivi divi viashakeme shakeme
2536 ed28 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarybq rybq

September 24 2017

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz - szklany człowiek
3811 4492 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viashakeme shakeme
2972 7495 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Peter Milde, Anita Lane and Nick Cave, The Venue, St Kilda
mid-1980s
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
Lasy płonęły - a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż
okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne litanię zakochanych
— herbert, dwie krople
Reposted frommarysia marysia viafrytkatosia frytkatosia
7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl