Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

3644 123c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
1014 820b 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera

September 04 2017

6175 9fad 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasomebunny somebunny
2853 1b9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasomebunny somebunny

August 21 2017

2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaszydera szydera
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viamoniczkuu moniczkuu
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viashakeme shakeme

August 19 2017

Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

August 12 2017

Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vianaiwna naiwna
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka vianaiwna naiwna

August 07 2017

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viamoniczkuu moniczkuu

August 02 2017

3406 2cc0
Reposted fromimyours imyours viaphenylethylamine phenylethylamine
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku vialeksandra leksandra
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl