Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

August 12 2017

Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vianaiwna naiwna
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka vianaiwna naiwna

August 07 2017

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viamoniczkuu moniczkuu

August 02 2017

3406 2cc0
Reposted fromimyours imyours viaphenylethylamine phenylethylamine
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku vialeksandra leksandra
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialeksandra leksandra

June 07 2017

UWAGA DRAMAT! 
(Andrzej Bursa)

Mały szary człowiek
taki szary jak poniedziałek po niedzieli
szary jak szara mysz na szarym polu
dowolnie sortowany
magazynowany i sprzedawany
hurtownie
oraz krążący w obiegu detalicznie
jako jeden z detali
ogromnej sumy
identycznych detali
detal właściwie zbędny
o wiele bardziej zbędny
od cyfry pod którą jest zapisany
z a p ł o n ą ł w i e l k ą m i ł o ś c i ą.

June 04 2017

7402 f8dd

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viacieszesie cieszesie

June 03 2017

9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafrytkatosia frytkatosia

May 27 2017

hotel wyniosłeś już walizki przejrzałeś pokój by nie zostawić jakiejś cząstki siebie nie ma Cię jednak u portiera brakuje kluczyka na pościeli leży niezauważalny włos pozostał zapach obecności ślad w tym sercu już zawsze będzie miejsce zaniedbane, zamknięte wspomnienia czekają tam na Ciebie
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia
7670 3477
Reposted fromtwice twice viatitelitury titelitury

mockingbirdie:

do you ever just sit around and think I’m in my twenties.

Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viaszydera szydera

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaszydera szydera
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashakeme shakeme
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl