Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

4826 7aeb
Reposted fromviolethour violethour viacotarsky cotarsky
6636 64b9 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatastrofo katastrofo

November 19 2019

8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viashakeme shakeme
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viatwice twice
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky

November 18 2019

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viacotarsky cotarsky
2947 31a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk

November 17 2019

2533 9aca
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

November 16 2019

Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky

November 15 2019

Reposted fromshakeme shakeme

November 14 2019

2197 17fa

November 12 2019

7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme

November 11 2019

8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl