Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

Człowiek miewa w życiu wiele okazji, ale szansa pojawia się tylko raz. Można ją mieć i zmarnować. Sęk jednak w tym, że można jej także nie dostrzec.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
5945 e42d 500
Reposted fromrol rol
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Reposted fromsoultraveling soultraveling viasomebunny somebunny
Jak widzisz, żyję dość długo, to znaczy pracuję dość długo, to to samo. I wiesz co? W całym tym nieszczęściu jedyna naprawdę ważna rzecz, to żeby mieć ochotę. Ona przychodzi i odchodzi. Najpierw otrzymuje się ją za darmo i nie rozumie się tego, po prostu trwoni się ją. Później staje się czymś, o co należy dbać.
— Tove Jansson "Podróż z małym bagażem"
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
3167 1419 500
Reposted fromOFFka OFFka viasomebunny somebunny
6858 6cdb
Reposted fromrol rol
6456 3ebc 500
Reposted fromrol rol viabeautyandthebeat beautyandthebeat
Ja jeden z wielu
ukryty wśród miliarda
Wstydzę się że jestem
— Tadeusz Różewicz

December 04 2016

3330 3cee
Reposted fromnyaako nyaako viacotarsky cotarsky
0350 3f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
8228 5fe3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamattieu mattieu
6685 dcad 500

December 01 2016

Reposted frombluuu bluuu vianoelya noelya
5188 9bd2

petitlapins:

Valentino’s Cosmo Collection

Reposted frompannakojot pannakojot viashakeme shakeme
5814 75f6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
4575 980d 500
Reposted fromiamascrewdriver iamascrewdriver viashakeme shakeme
8225 8889
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsychobabble psychobabble

November 29 2016

0114 2780
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viarejka rejka
Dorastamy nielekkim gestem,
obijając się o nonsens.
— Mela Koteluk, "Fastrygi"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl