Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

6149 7537
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasewkagold sewkagold

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viasewkagold sewkagold

April 11 2017

Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

April 04 2017

6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viatwice twice

March 31 2017

5541 a887
Reposted fromtwice twice viasomebunny somebunny

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial vialeksandra leksandra
8039 9377 500
Reposted fromerial erial vialeksandra leksandra

March 29 2017

March 28 2017

Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viasewkagold sewkagold
7305 c29c
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viapsychoviolet psychoviolet

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaetta etta

March 25 2017

7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl