Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

3298 7416 500
Reposted fromhare hare viacotarsky cotarsky
4840 2cdc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

December 10 2019

8131 d96c
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viakatastrofo katastrofo

December 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme

December 08 2019

6103 bfb7
mów do mnie.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamhsa mhsa
2825 9dda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky

December 07 2019

Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacotarsky cotarsky
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viatwice twice
9091 e743 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky

December 06 2019

7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
Reposted fromtheoffice theoffice viacotarsky cotarsky
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viacotarsky cotarsky

December 04 2019

1208 7382 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakatastrofo katastrofo
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viakatastrofo katastrofo

November 29 2019

Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

November 28 2019

7785 0349
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacotarsky cotarsky
0352 6f6a 500
Reposted fromhare hare viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl