Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

7960 c54a
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaesste esste
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrangeee strangeee

May 13 2019

7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viakatastrofo katastrofo

April 28 2019

1087 e122
Reposted frombabyface babyface viaesste esste

April 26 2019

March 31 2019

Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viayeanne yeanne
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viafrytkatosia frytkatosia
and call forth the image he had just left behind, an image still as safe and bright as a hand-cupped flame
— Vladimir Nabokow, "Ada"
Reposted fromshakeme shakeme

March 30 2019

7309 0656 500
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viamyszkaminnie myszkaminnie
8906 61c1 500

March 24 2019

Wszyscy troje wybrali się na spacer wokół jeziora, ukrytego we mgle. Panowała wśród nich całkowita harmonia. Catherine miała migrenę, Jim po zmęczeniu miewał gorsze. Pomyślał, że ich dzieci byłyby wysokie, szczupłe i miałyby migreny. Zeszli nad brzeg jeziora i rzucali białymi kamykami. Catherine i Jules uczyli się puszczać kaczki. Niebo było bardzo blisko.
— Jules et Jim, 1962
Reposted bybezwladnieSkydelanlatusek
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable vialeksandra leksandra

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viamhsa mhsa
8647 cea6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
I myślę, że on też tak mnie widzi. Smukła, prosta linia, która marszczy się i fałduje, którą pokrywają plamki, kropki odrastających włosów, nierówności, grudki i szorstkości. Zakrywam się, jak mogę, żeby tylko nie dostrzegł, jak się przeobrażam, jak się uczłowieczam.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl