Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

Reposted fromshakeme shakeme
6385 160a
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
Reposted fromshakeme shakeme

September 20 2016

Nagłe zniknięcie, przepraszam.

Nie miałem nikomu nic do zaoferowania poza własnym zamętem w głowie

— Jack Kerouac - W drodze.
Reposted fromnutt nutt vialaverevind laverevind
0875 c5f1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaverevind laverevind
9947 afcc 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viashakeme shakeme
i gazeta nauczyła mnie takiej życiowej skuteczności, czegoś takiego, że albo się jest skutecznym, albo się nie jest. i że skuteczność jest miarą prawdy. i jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna. i warto ją zmienić.
— jacek walkiewicz / pełna moc możliwości
Reposted byolewkamsofallitmakesmecalmjedziemydorajulissieitmakesmecalm
4077 c1e8 500
Reposted fromfreakish freakish viamorningwhisper morningwhisper
0305 67c9
Reposted fromiamstrong iamstrong vianadelle nadelle
2063 22e1 500

September 18 2016

1685 87f0
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaesste esste
I think everything in life is art. What you do. How you dress. The way you love someone, and how you talk. Your smile and your personality. What you believe in, and all your dreams. The way you drink your tea. How you decorate your home. Or party. Your grocery list. The food you make. How your writing looks. And the way you feel. Life is art. 
— Helena Bonham Carter
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight viacytaty cytaty
1841 fd31
Reposted fromwieczerza wieczerza viatbtf tbtf
2573 9724
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Jest coś pięknego w tym zadowoleniu, w tej bezbolesności, w tych znośnych przyczajonych dniach, kiedy ani ból, ani rozkosz nie mają odwagi krzyczeć, kiedy wszystko tylko szepcze i skrada się na palcach.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy
2336 7813 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarol rol

September 13 2016

Reposted fromhajskul hajskul viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl